« Indsamlet DKK 10.260,- og tilbagelagt 474,2 km - jeg har noget på hjertet. | Main | Vidste du, at "offerrollen" kan være din VÆRSTE fjende i din slankekur? »
Tuesday
Oct132015

BÅT i hornet imens du støtter "Knæk Cancer"

Kom med og deltag sammen med andre i en aktiv formiddag lørdag den 24. oktober, hvor vi sammen støtter indsamlingen til ”Knæk Cancer", imens vi motionerer. Jeg har arrangeret en motionsevent i Søndermarken for os alle mellem kl. 09.30-12.00. Du/I kan deltage, når som helst i tidsrummet.
I motionsløbet vil der være masser af præmier undervejs til børn og voksne bidraget fra de lokale butikker på Vesterbro, Sportigan, Cafe 1620, Change, Aroma Blomster,Kontorforsyningen Vesterbro, Jupiter cykelforretning, West house og Fysisk Form. Magpur.dk bidrager med skønne hovedpuder. Der kommer DJ og spiller op og kalles-kaffe.dk kommer og serverer kaffe. Schülstad kommer med kanelgifflar til kaffen, og der er hjemmebag leveret fra flere af deltagerne.


Det gælder om, at vi sammen tilbagelægger så mange kilometer som muligt i tidsrummet. Der vil være en gårute på 950 meter og en løberute på 1,2 km. På ruterne vil der være en fælles ”Båthorns-station”. Her skal du "båtte i hornet" hver gang, du har været rundt på en af ruterne, så din distance registreres til de samlede kilometer.

Der vil være en gættekonkurrence med en købmandskurv på højkant til den, der gætter det korrekte antal kilometer eller kommer tættest på. Der vil masse af sjove tiltag på ”Båthorns-stationen”. Der er naturligvis sørget for heppende deltagere, der står klar med armene i vejreet og jubelråb hver gang, du har rundet en omgang på ruten og båtter i hornet. Der vil blive serveret kaffe og sødt til os alle til efter motionsdelen. 


BETALING:
Deltagergebyret går som nævnt til "Knæk Cancer" indsamlingen.
Der er ingen fast pris for deltagelse, det bestemme individuelt, dog minimum DKK 50,- pr. deltager.
Tilmelding sker via overførsel til mobilepay 20 12 19 80 eller konto 1551 kontonummer 4400759065.
Skriv: "BÅT + navn/navne" i tekstfeltet. Du er velkommen til at ta kontanter med på selve dagen.
Men en forudbetaling vil være at foretrække, så jeg har en ide om, hvor mange vi bliver.

Der vil være balloner til børnene, der skal medbringes på ruten. Holder ballonen hele ruten rundt, er der en lille gevinst pr. omgang.

MØDESTED:
Stationen hvor vi mødes er ved statuen ”Adam Oehlenschläger” i Søndermarken (står i nærheden af græsplænerne ud til Roskildevejen).

Endelig medbring familie og venner - jo flere vi er, jo sjovere bliver det garanteret, og jo flere kilometer kan vi blære os med.
 
Jeg håber, vi mødes lørdag den 24. oktober – venlige hilsner fra Pernille Uhrbrand
 


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>