« Vidste du, at "offerrollen" kan være din VÆRSTE fjende i din slankekur? | Main | Er din træningshistorie en Oscar værd? »
Saturday
Jun272015

Fra fosterstilling til træningsglad entusiast - måske min historie kan inspirere dig? 

Jeg har med tiden fundet ud af, at det har været noget af en stormfuld kørebane jeg har været på fra min trofaste overbevisning om en hardcore revisorkarriere til i dag at bevæge mig rundt i landet og inspirere med træningsglæde.

Hvis du har lyst til at læse om det, er min historie bragt i livsstilsmagasinet "Liv&Stil" sammen med en masse andre inspirerende historier mm - klik på linket her forneden:  

http://eblad.org/livstil/

Go´ fornøjelse - mvh Pernille

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>