« Du bliver ikke glad og lykkelig af at tabe dig - sikken da noget vrøvl! | Main | Har du også en "sød tand" ? »
Sunday
May122019

Får du dårlig samvittighed, hvis du ikke træner?

“Fordi det gør en forskel” svarer jeg på hans spørgsmål om, hvorfor jeg har alt den fokus på træning.

 Men er vi egentlig gode nok til at mærke forskellen, når vi træner og ikke træner?

Indimellem oplever jeg, at mine deltagere træne derudaf næsten dagligt - indimellem to gange dagligt, hvor de dårligt kan være i deres krop, hvis ikke der står træning på dagens program. Og den følelse af uro i kroppen bliver ofte suppleret med en dårlig samvittighed, hvis der er arbejde, skole eller andre planer flere dage i træk, så der ikke er tid til træning.

Fra mange af dem hører jeg, at træningen kan være et stressende element, istedet for fkatisk at give dem følelsen af overskud og fornyet energi, som jo ofte er det, vi søger med vores træning.

Ved hyppig træning er restitutionen/ genopladningen ofte et overset element, da kroppen ikke på noget tidspunkt finder ro. Det kan faktisk medvirke til, at kroppen ikke får fuld effekt af træningen. Den har jo brug for hvile til at genopbygge og blive stærkere i det, vi træner den til.

Så måske er det okay at have andre aftaler, hvis vi ønsker os en bedre form. Og supplerer vi med indimellem at give os selv næringsrig kost, så er vi da på rette kurs.

Med andre ord - sæt blot andre aftaler i kalenderen og læn dig tilbage og nyd, at din krop udvikler sig.

 


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>