« Mon fortidens fejl bremser din motivation til træning? | Main | Skal du med på min træningslejr 29/8-1/9 2019? »
Thursday
Jun132019

Sætter vi "realistiske mål", fordi vi frygter at fejle?

The sky is the limit” ... men i vores træning tør vi egentlig gå efter det mål?

Jeg hører tit i starten af mine forløb, når vi sætter mål “det skal jo også være realistiske mål, jeg sætter mig”.

Og jeg er fuldstændig enig!

MEN indimellem sætter vi os måske de “realistiske mål” fordi vi frygter at fejle, så vi holder os til det, vi tror er indenfor rækkevidde.
For Tænk hvis ikke vi kommer derhen, hvor ønskemålet er. Tænk hvad der kan komme af ubehag omkring det?”

MEN og hvad så - at vi ikke når det !!!

Måske lærer du mere om dig selv, hvis du stikker af i dit mål, fordi du bliver skubbet ud over grænsen, måske oplever du flere ting på din vej, som du ikke anede, du indeholdt, fordi frygten for fejl har begrænset dig.

Jeg sætter altid realistiske mål hos dem, jeg træner og arbejder med, men det er mine realistiske mål .. dem der peger imod skyerne, dem der rykker og minimerer frygten for fejl.

"Hvor er det rart at vide, at skulle jeg falde, så griber du mig" ... fortæller hun mig efter dagens træning.

Så ræk ud og lade andre hjælpe dig - hvis du oplever, du ikke udvikler dig, selvom du gerne vil. Indimellem er det blot det ekstra skub, der skal til, hvor du tager det første skridt i det usikre. Og måske er det sted et helt trygt sted at være, fordi du bliver bevidst om, at du undervejs udvikler dig. Udvikling giver succes og succes fastholder. 

#træningsglædeermangeting

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>