« Kender du til BADASS følelsen? | Main | Sætter vi "realistiske mål", fordi vi frygter at fejle? »
Thursday
Jun202019

Mon fortidens fejl bremser din motivation til træning?

“Vil du lade din fortids oplevelser styre din træning i fremtiden?... “ spørger jeg, da der bliver sået tvivl, om det nu kan lade sig gøre at gennemføre forløbet, for historikken har været hele tiden at fejle og alle de åndssvage nederlag. 


Men tænk hvis vi blev placeret helt “nøgne” i vores oplevelser med træningen, så vores konstante indre dialog omkring de gentagne mislykkede forsøg ikke poppede op og mindede os om vores "fiaskoer". 

Ville vores indstilling og mod til at starte igen så være præget af en større nysgerrighed omkring, hvad vi mon går glip af, hvis ikke vi træner?

Vores historie omkring træning kan jo være helt af H til, fordi vi ofte har givet op undervejs, fordi det var for hårdt, for svært, for kedeligt, for tidskrævende, for alt muligt.

Men den historie behøver jo ikke længere at være sand, og vi vælger helt selv, om vi vil køre videre på den og lade den bremse os i vores træning eller vi giver slip og lave os en ny træningshistorie.

I dag kunne jeg godt have fortalt mig selv alt muligt om, hvor varmt det er, hvor træt jeg er og ikke orker det .... men jeg kom i kontakt med, at det er "gamle bolde" der dukker op, for inderst inde vil jeg jo gerne opleve den fede følelse efter træning, derfor susede jeg til fitness.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>