« Fortæller du dig selv den rigtige historie vedr. træning? | Main | Mon fortidens fejl bremser din motivation til træning? »
Tuesday
Jun252019

Kender du til BADASS følelsen?

Indimellem er det bare fedt med den følelse af styrke, hvor vi får det som om, vi kan erobre det hele. Hvor vi lander der, hvor vi mærker den store træningssejr! 


I træningen er der ingen andre, der kan anerkendes for den følelse, vi får, når vi gennemfører. For det er helt os selv, der bestemmer, hvor langt vi vil og kan gå i vores træning.

Den præstationsfølelse følger med os - især bagefter. Den giver os faktisk "det ekstra pondus" andre steder i livet. Den giver os det ekstra overskud og vilje, så vi har nemmere ved at gribe os selv, hvis vi er ved at falde. Fortsætter vi med at have det rette indstilling og vilje til træningssejr, fortsætter vi med at lære at gribe. Men indimellem har vi brug for en, der skal lære os, hvordan vi griber. 

I dag afsluttede jeg et forløb med en af mine kunder, som nærmest springer mig i armene efter dagens træning og råber “FEDT FEDT FEDT” - for hun har nu lært at gribe 💪🏻 ... gribe sig selv når hun mærker livets blæst og byger.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>