« Uhensigtsmæssig spisning ... sker ikke her mere - men hvorfor dog ikke? | Main | Kender du til BADASS følelsen? »
Saturday
Jul132019

Fortæller du dig selv den rigtige historie vedr. træning?

“Nu vi sådan nogle, der sætter krydser!” og så får jeg det her billede fra dem midt i min ferie.

Som opfølgning på vores snak omkring hvilken overbevisning, vi hver især har om os selv og træning.

For det er faktisk ret væsentligt, hvilken en vi bruger omkring træningen. Flere af os kommer ubevidst til at bruge den “forkerte” af slagsen.

Her er et par eksempler på overbevisninger, der kan forhindrer os i at træne. Måske du kan nikkede genkendende til dem:
- jeg er sådan en, der ikke har tid til træning
- jeg er sådan en, der er for doven
- jeg er sådan en, der giver op undervejs, så hvorfor starte overhovedet
- jeg er sådan en, der ikke kan lide at svede
- jeg er sådan en, der ... du kan måske selv putte ind her, hvad din overbevisning.

Så hvad ville det give dig anderledes, hvis den nu var anderledes? Hvis du nu fortalte dig selv en anderledes historie, som kunne få dig til at gå forlæns mod træningen istedet for baglæns.

Hvis du har ferie nu, så brug lidt af tiden til at tænke over hvad det kunne være, så du ved, hvad du skal holde fast i, når du starter træningen op igen.

Som en af deltagerne lige sagde til mig her i dansetimen lørdag formiddag “jeg er sådan en, der elsker at danse, derfor kommer jeg indendørs og danser, selvom solen skinner højt” 

Prøv at lege lidt med tanken - måske den kan bidrage til en mere regelmæssig træning til efteråret, end den har været henover sommeren. Ellers måske blot bidrage til noget mere af slagsen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>