« Min træningslejr i Asserbo 29/8-1/9 2019? | Main | Fortæller du dig selv den rigtige historie vedr. træning? »
Sunday
Jul282019

Uhensigtsmæssig spisning ... sker ikke her mere - men hvorfor dog ikke?

Det kan da godt være, at det pissede ned her søndag morgen …. men når jeg så tager ud til de to for at følge op på deres trænings- og madvaner og de fortæller mig, at deres køkken er blevet renoveret med nye madvarer og vaner og de tilsammen har slanket sig 14 kg, siden vi sås i juni, så skinner solen fanfiseme her!!!
"Men hvad er der dog sket", spørger jeg. 
De ting du fortalte os omkring, hvor vi skulle placere vores opmærksomhed har hjulpet. Sætning som ”vil jeg lade min fortid styrer min fremtid” har hjulpet mig, fortæller den ene. Den uhensigtsmæssige spisning opstod nemlig fra barndommen. 
En sætning som også blev brugt var, hvilken type er jeg... for eksempel sætning som ” jeg er sådan en type, der ikke spiser mad, når jeg føler” var en af husets "nye" typer.

Det er meget individuelt, hvad der virker for os hver især, og indimellem er det godt med hjælp til at finde frem til, hvad vi skal hive fat i, for ofte er vi så ”blinde” i vores mønstre og vaner, at vi ikke selv kan se det.
De fortæller mig, at de er blevet opmærksomme på, hvor mange ting de gør, der er hægtet op på mad. Bare det at ta´ ind til byen har betydet mad for dem. Bare det at se TV har betydet mad for dem.
Og de har ikke lykkedes tidligere, så frygten for fejl har været stor i forløbet her, indtil de fandt ud af, hvad nytter det at tage sin ”gamle” madhistorie med sig ind i noget nyt. For sandheden er jo, at de kan, hvad de vil.
Sandheden er, at de nu stopper op, inden handlingen sætter ind og finder ud af, om de spiser med hovedet eller med kroppen.
Vi talte sammen i to timer, hvor de bombarderede mig med deres succes oplevelser, indsigter og den smilende undren over, at det nu lykkedes. 
Og ja der er fortsat noget, der trigger, hvortil jeg har givet dem øvelsen ”har du talt med din mad om det?” 
Er du i øvrigt interesseret i at vide mere om den øvelsen, så skriv en PB til mig 😊

Og …. jeg tænker at lappe alt det solskin, der blev øst ud over mig med til grøn koncert, så hvis du tror, regnen fortsætter, så fortvivl ikke – jeg sørger for solskin.
Ha´ lige den bedste søndag der findes! 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>